Stijl en aanbod
De onderwezen stijl is gebaseerd op hakkoryu en houdt zich aan een traditionele manier van lesgeven.
Het is een zachte kunst (ju=zacht, jutsu=kunst) en het vergt weinig kracht om zich op een doeltreffende manier te verdedigen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van de tegenstaander enerzijds en door gebruik te maken van hefboomtechnieken, klemmen en drukkingen op vitale punten.

Dit maakt dat het een uitstekende vorm van zelfverdediging is voor iedereen, man of vrouw, zwak of sterk, ongeacht de kracht.

Deze traditionele ju-jutsu kent geen competitie; wat door sommige misschien wel wordt gemist en door anderen juist verkozen omdat men niet onder druk staat om goed te presteren en men kan trainen elk op zijn niveau of eigen mogelijkheden. We zijn dus toegangkelijk voor jong en oud, de sterkere of de zwakkere.


Ook relaxatie komt bij ons aan bod en dit in de vorm van ontspannende shiatsu, dit is een Oosterse drukpunt massage. Deze wordt soms gegeven na de training van de volwassenen. Aan het aspect ademhaling wordt eveneens veel aandacht besteed.In het oude China werd een arts niet betaald om patienten beter te maken, maar om mensen gezond te houden. Zodra iemand ziek werd kreeg hij de behandelingen van de arts gratis. De gezondheidszorg was dus voornamelijk preventief. Er waren 5 soorten behandelingen: acupunctuur, dieet, kruidentherapie, moxa en anma (massage). Shiatsu is uit anma voortgekomen. Anma werd als therapie werd vooral aanbevolen voor mensen die in het midden van het land bij de gele rivier woonden. In dit gebied was de cultuur het meest ontwikkeld en werkten mensen meer met hun hoofd dan met hun lichaam. Ditzelfde geld voor de meeste mensen in het westen.

De naam shiatsu is in Japan ontstaan. De Japanners hebben veel dingen uit de Chinese cultuur overgenomen (bijvoorbeeld hun schrift) en verder door ontwikkeld. Zo hebben zij ook anma en acupunctuur overgenomen. Hieruit is een massage ontstaan die gebaseerd is op de oude Chinese theorie zoals die ook in acupunctuur gebruikt wordt en die technieken gebruikt die uit anma voortkomen. Deze technieken zijn o.a. druk geven op speciale tsubo's (drukpunten), meridiaanstrekkingen, gewrichtsmanipulaties en tonificerende aanrakingen.